ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MONKASTA

5MG TBL MND 28

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 87,09 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 59,81 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 89,39 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčba antileukotrieny v monoterapii nebo jako součást kombinace s ostatními kontrolujícími antiastmatiky je hrazena u perzistujících forem bronchiálního astmatu. V případě neúspěchu terapie s antileukotrieny u dospělých do třech měsíců po jejím zahájení, u dětí do 7 let věku do 6 měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů hrazena.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 131,24 Kč
Orientační doplatek ? 41,85 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam