ISOPRINOSINE

500MG TBL NOB 100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 696,34 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 519,65 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 773,45 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 977,47 Kč
Orientační doplatek ? 204,02 Kč
Započitatelný doplatek ? 189,96 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 189,96 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam