TOPILEX

25MG TBL FLM 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 235,94 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 165,91 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 235,38 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? 1. Topiramát je hrazen na základě preskripce neurologa a psychiatra v indikaci léčba epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií: - nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby - vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby - specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův). 2. Topiramát je hrazen na základě preskripce neurologa v indikaci profylaktická léčba těžké migrény (více než 3 záchvaty za měsíc), nebo komplikované migrény.
Specializace předepisujícího lékaře ? psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
neurologie, dětská neurologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 351,78 Kč
Orientační doplatek ? 116,4 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam