MIRTAZAPIN +PHARMA

30MG POR TBL DIS 96X1

Kontaktní informace o Veřejně přístupné odborné informační službě (VPOIS), provozované držitelem rozhodnutí o registraci daného léku.

Název společnosti +pharma Česká republika s.r.o.
Internetové stránky http://www.pluspharma.cz
E-mail frybova@pluspharma.eu
Telefon +420 234 602 209, +420 731 544 220

Zpět na seznam