ORAMELLOX

15MG POR TBL DIS 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 71,50 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 46,77 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 70,48 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 107,75 Kč
Orientační doplatek ? 37,27 Kč
Započitatelný doplatek ? 37,27 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 37,27 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam