METYPRED

4MG TBL NOB 100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 297,19 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 73,78 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 109,59 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 441,39 Kč
Orientační doplatek ? 331,8 Kč
Započitatelný doplatek ? 9,29 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 9,29 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam