ZULBEX

10MG TBL ENT 28

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 93,54 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 9,08 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 13,68 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 140,96 Kč
Orientační doplatek ? 127,28 Kč
Započitatelný doplatek ? 50,40 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 50,40 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam