ZULBEX

10MG TBL ENT 28

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 25.02.2013
Zahájení 15.12.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam