ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ONGLYZA

5MG TBL FLM 30X1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 749,63 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 729,76 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1021,58 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Saxagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo thiazolidindionem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, saxagliptin není dále hrazen.
Specializace předepisujícího lékaře ? vnitřní lékařství
endokrinologie
diabetologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 1047,81 Kč
Orientační doplatek ? 26,23 Kč
Započitatelný doplatek ? 26,23 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 26,23 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam