ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MOZOBIL

20MG/ML INJ SOL 1X1,2ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 132728,23 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Trvalá jádrová úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 129283,39 Kč
Trvalá maximální úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 145999,76 Kč
Indikační omezení úhrady ? Plerixafor je hrazen v indikaci mobilizace krvetvorných buněk (HSC) do periferní krve za účelem jejich odběru pro autologní transplantace, a to při použití pro intenzifikaci selhávající mobilizace u pacientů s lymfomy a mnohočetným myelomem: 1) v případě, kdy koncentrace CD34+ buněk nedosáhla >10/mikro l krve a současně při použití chemoterapie a G-CSF je koncentrace leukocytů >10x109/l nebo při použití pouze G-CSF je koncentrace leukocytů >25x109/l a G-CSF byl podáván alespoň 4 dny 2) nebo když koncentrace CD34+ buněk nedosáhla >20/mikro l krve a nejméně dvěma standardními leukaferézami se nezískalo alespoň 0,8x106 CD34+ buněk/kg hmotnosti pacienta a současně při použití chemoterapie a G-CSF je koncentrace leukocytů >10x109/l nebo při použití pouze G-CSF je koncentrace leukocytů >25x109/l a G-CSF byl podáván alespoň 5 dnů. Podávání plerixaforu se ukončí v den, kdy celkový počet leukaferézami dosud získaných CD34+ progenitorů krvetvorby dosáhne alespoň 2x106/kg hmotnosti pacienta pro každou plánovanou autologní transplantaci, nejvíce však po 3 dávkách přípravku ve 3 po sobě jdoucích dnech.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 149864,87 Kč
Orientační doplatek ? 3865,11 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam