ALBUNORM 5%

50G/L INF SOL 1X250ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 23.07.2010

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam