ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ALFUZOSIN MYLAN

10MG TBL PRO 90

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 25.03.2019 0235142
Přechod na jiný SÚKL kód
Obnovení 17.01.2017
Přerušení 18.11.2016 Lék nahraditelný jinými dostupnými alfablokátory
Zahájení 01.01.2010

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam