ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE

600MG/300MG TBL FLM 90(3X30)

U léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, není cena regulována. Z tohoto důvodu nejsou údaje o cenách a úhradách uvedeny.

Zpět na seznam