DUTALAN

0,5MG CPS MOL 90

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 918,82 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 358,50 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 525,29 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1271,14 Kč
Orientační doplatek ? 745,85 Kč
Započitatelný doplatek ? 0,02 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 0,02 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam