GABAGAMMA

100MG CPS DUR 2X100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 769,66 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 150,18 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 226,32 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? 1) Přípravek je hrazen na základě preskripce neurologa a psychiatra pro léčbu parciálních záchvatů epilepsie se sekundární generalizací nebo bez ní. 2) Přípravek je hrazen v léčbě periferní neuropatické bolesti.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1074,25 Kč
Orientační doplatek ? 847,93 Kč
Započitatelný doplatek ? 4,33 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 4,33 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam