AKARBOZA MYLAN

100MG TBL NOB 120

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 29.04.2019 0233499
Přechod na jiný SÚKL kód
Obnovení 06.09.2017
Přerušení 26.06.2017 0154291
Zahájení 04.11.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam