ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ

500MG TBL FLM 50

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 922,87 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 543,15 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 775,26 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Mykofenolát mofetil je hrazen jako součást kombinované imunosupresivní terapie v indikacích: 1) profylaxe rejekce štěpu hostitelem u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin, jater nebo transplantace srdce, 2) profylaxe reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) při alogenní transplantaci krvetvorných buněk, kde není dostačující užití cyklosporinu A, a léčba GvHD neodpovídající na jiná imunosupresiva, 3) ANCA asociované vaskulitidy, systémový lupus erythematodes a lupusová nefritida: a) v indukční léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, b) v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, 4) sarkoidóza - ve druhé linii léčby jako kortikosteroidy šetřící agens, pokud nelze doporučit z důvodu intolerance, kontraindikace či selhání léčby methotrexát, azathioprin nebo leflunomid, 5) exogenní alergická alveolitida - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem, 6) idiopatická nespecifická intersticiální pneumonie a intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem, 7) intersticiální plicní postižení jako součást systémových onemocnění pojiva - zdůvodnění volby mykofenolátu jako jediné vhodné alternativy pro pacienta zvolené na základě posouzení multidisciplinárním týmem (minimálně pneumolog a revmatolog) musí být součástí zdravotnické dokumentace pacienta.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
nefrologie, dětská nefrologie
specializované pracoviště - transplantační centrum
hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1276,49 Kč
Orientační doplatek ? 501,23 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam