APO-OME 20

20MG CPS ETD 28

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 31.12.2020 0122111, 0122114
Obchodní/marketingové důvody

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam