ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SPIRIVA RESPIMAT

2,5MCG INH SOL 1X60DÁV+1INH

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 578,64 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 356,20 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 522,16 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? 1) Pneumolog předepisuje přípravek symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN kategorie A až D, u kterých postbronchodilatační hodnota FEV1 dosahuje méně než 80 % náležité hodnoty. Z veřejného zdravotního pojištění není pacientům s CHOPN v kategorii A hrazena kombinace tiotropia s inhalačním beta2-agonistou s ultradlouhodobým účinkem. Tiotropium bromid v kombinaci s inhalačním beta2-agonistou s ultradlouhodobým účinkem je hrazen symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie B s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité hodnoty. Podmínkou úhrady je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na tabáku. 2) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje přípravek k přídatné bronchodilatační léčbě dospělých pacientů s astmatem, kteří jsou léčeni kombinací inhalačních kortikosteroidů (více nebo rovno 800 mcg budesonidu/den nebo ekvivalentní dávky jiného inhalačního kortikosteroidu) spolu s dlouhodobě působícími beta2-agonisty, a kteří prodělali jednu nebo více těžkých exacerbací (tj. exacerbací s nutností podávání nebo navýšení systémové kortikoterapie) v předešlém roce a kteří nemají astma pod kontrolou při dobré spolupráci pacienta.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 822,10 Kč
Orientační doplatek ? 299,94 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam