ULTRACOD

500MG/30MG TBL NOB 10

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 16.03.2020
Přerušení 07.01.2020 0086016, 0086023, 0087906
Lék v jiné síle a lékové formě (dle indikací)
Výrobní důvody 13.3.2020

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam