ZONIBON

100MG CPS DUR 100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 2864,85 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1868,25 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 2520,13 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přídatná léčba epilepsie je hrazena u dospělých a dětí od 6 let věku s parciálními záchvaty s nebo bez sekundární generalizace, splňující nejméně jedno z následujících kritérií: 1) nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby 2) vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby.
Specializace předepisujícího lékaře ? psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
neurologie, dětská neurologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 3766,32 Kč
Orientační doplatek ? 1246,19 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam