MINIDIAB

5MG TBL NOB 120

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 15.11.2021 Kapacitní/distribuční důvody 3.1.2022
Obnovení 07.05.2020
Přerušení 26.03.2020 Lék není nahraditelný Výrobní důvody 7.5.2020
Obnovení 24.05.2019
Přerušení 10.04.2019 0103541
Výrobní důvody 24.05.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam