REQUIP MODUTAB

8MG TBL PRO 28 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 04.01.2012 0103061, 0159543
Zahájení 01.10.2008

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam