STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS"

100% PAR LQF 1X100ML II

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 31.01.2019 0230733
Přechod na jiný SÚKL kód
Ukončení 31.10.2018 0100360, 0100363, 0100365, 0031424
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 30.05.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam