CINARIZIN LEK

75MG TBL NOB 50

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 09.10.2018
Přerušení 02.10.2018 Lék v jiné síle Kapacitní/distribuční důvody 43. týden
Obnovení 29.08.2011
Přerušení 10.11.2010 lék v jiné síle
Obnovení 08.11.2010
Přerušení 22.09.2010 lék se stejnou léčivou látkou v jiné síle nebo stejné síle v jiné lékové formě

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam