CYTEAL

0,25G/0,25G/0,75G DRM LIQ 250ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 06.04.2020
Přerušení 20.11.2019 Lék nahraditelný přípravky z ATC skupiny D08A: ANTISEPTIKA A DEZINFICIENCIA - dle indikací Výrobní důvody 15.3.2020
Obnovení 20.08.2015
Přerušení 18.03.2015 LP lze v jednotlivých indikacích nahradit jinými dostupnými registrovanými přípravky
Zahájení 08.04.2004

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam