RANISAN

150MG TBL FLM 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 17.09.2019 Lék obtížně nahraditelný (LP s léčivou látkou famotidin, nutné posouzení lékaře). Podezření na přítomnost nečistoty v léčivech s úč. látkou Ranitidin. není znám

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam