HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS"

INF SOL 10X500ML I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 28.02.2019 0233936
Přechod na jiný SÚKL kód

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam