STOPTUSSIN

0,004G/0,1G TBL NOB 20

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 30.03.2022 0246464
Přechod na jiný SÚKL kód
Obnovení 15.08.2020
Přerušení 27.04.2020 Lék se stejnými indikacemi Kapacitní/distribuční důvody 31.05.2020
Obnovení 20.07.2015
Zahájení 01.02.2010
Přerušení 01.12.2014 Lék v jiné lékové formě

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam