CARDILAN

0,175G/0,175G TBL NOB 100

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 30.05.2019
Přerušení 23.04.2019 Lék není nahraditelný Výrobní důvody 07.06.2019
Přerušení 15.04.2019 Lék není nahraditelný Výrobní důvody 07.06.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam