ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VOLULYTE

6% INF SOL 1X500ML I

Kód SÚKL 0085061
Registrovaný název LP VOLULYTE
Název LP i VOLULYTE
Doplněk názvu 6% INF SOL 1X500ML I
Síla 6%
Léková forma Infuzní roztok
Velikost balení 1X500ML I
Cesta Intravenózní podání
Jazyk obalu česky
Typ balení Lahev
Režim výdeje výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. a) ZoL)
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku VOLULYTE, 6%, inf.sol., stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech toto omezení: léčivý přípravek může být vydán na základě lékařského předpisu vystaveného lékařem se specializovanou způsobilostí nebo lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem tohoto lékaře, na základě jím vystaveného písemného pověření, a to pouze poskytovateli lůžkové péče nebo poskytovateli zdravotnické záchranné služby, který byl akreditován držitelem rozhodnutí o registraci; seznam těchto akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kterým může být tento léčivý přípravek vydáván, je zveřejněn na https://www.fresenius-kabi.com/cz/hes-rizena-distribuce.
Účinná látka HEXAHYDRÁT CHLORIDU HOŘEČNATÉHO (MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM)
CHLORID DRASELNÝ (KALII CHLORIDUM)
TRIHYDRÁT NATRIUM-ACETÁTU (NATRII ACETAS TRIHYDRICUS)
CHLORID SODNÝ (NATRII CHLORIDUM)
HYDROXYETHYLŠKROBY (HYDROXYETHYLAMYLA)
ATC skupina B05AA07
Název ATC skupiny HYDROXYETHYLŠKROB
Doping Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Informace o registraci

Registrační číslo 75/ 262/08-C
Registrační procedura registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát
Stav registrace B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a používán do uplynutí doby použitelnosti.
Uvádění na trh do 30. 09. 2021
Držitel rozhodnutí o registraci Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
Země držitele NĚMECKO
Aktuální držitel rozhodnutí o registraci Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
Země aktuálního držitele NĚMECKO

Zpět na seznam