UTROGESTAN

100MG CPS MOL 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 01.04.2014
Přerušení 01.05.2014 0132648

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam