CURACNÉ

10MG CPS MOL 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 203,58 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 181,95 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 266,33 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Isotretinoin je hrazen u nemocných s diagnózou těžké formy akné (jako je acne nodulocystica/conglobata nebo forem akné s rizikem trvalého zjizvení), kde prokazatelně selhala jiná léčba. Po vymizení příznaků, resp. při dosažení doporučené kumulativní dávky, léčba není dále hrazena.
Specializace předepisujícího lékaře ? dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 304,44 Kč
Orientační doplatek ? 38,11 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam