DOLGIT

50MG/G CRM 100G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 29.01.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam