AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA

100% PAR LQF 1X500ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 15.06.2020 0173312
Přechod na skupinové balení NA

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam