ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

BALNEUM HERMAL

0,8475G/ML ADT BAL 500ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 152,65 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 116,48 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 175,54 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčba je hrazena u středně těžké a těžké formy chronických kožních onemocnění doprovázených plošně rozsáhlou xerodermií a u závažného hand-foot syndromu způsobeného protinádorovou terapií.
Specializace předepisujícího lékaře ? dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 229,93 Kč
Orientační doplatek ? 54,39 Kč
Započitatelný doplatek ? 54,39 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 54,39 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam