MYDOCALM

150MG TBL FLM 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 14.05.2019
Přerušení 17.04.2019 Lék teoreticky nahraditelný jinými centrálně působícími myorelaxancii (např. baklofen, tizanidin) - dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře a zdravotním stavu pacienta Kapacitní/distribuční důvody 31.05.2019
Zahájení 01.01.2008

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam