ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PLAQUENIL

200MG TBL FLM 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 201,67 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 118,74 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 178,94 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Hydroxychlorochin je hrazen u: a) systémového lupus erythematodes, b) revmatoidní arthritis, c) juvenilní idiopatické arthritis, d) diskoidní formy lupus erythematodes, e) fotodermatóz.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 301,64 Kč
Orientační doplatek ? 122,7 Kč
Započitatelný doplatek ? 122,70 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 122,70 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam