NEBILET

5MG TBL NOB 14

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 07.09.2012 0112584, 0112586, 0053761
Zahájení 29.12.2010

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam