NOVYNETTE

150MCG/20MCG TBL FLM 3X21

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.01.2008

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam