ESTRAHEXAL

25MCG/24H TDR EMP 6

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 30.09.2020
Přerušení 11.09.2020 Lék obtížně nahraditelný (lék v jiné lékové formě či síle - nutné posouzení lékaře) Kapacitní/distribuční důvody 39. týden
Obnovení 05.08.2020
Přerušení 22.07.2020 Lék obtížně nahraditelný (lék v jiné lékové formě či síle - nutné posouzení lékaře) čeká se na propuštění od výrobce - teplotní odchylka při dovozu 34. týden

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam