SILKIS

3MCG/G UNG 30G

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 171,79 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 166,11 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 233,84 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Deriváty vitaminu D v lokálních lékových formách jsou hrazeny v množství maximálně 100 g týdně pro calcitriol v masti a maximálně 35 g týdně pro tacalcitol k léčbě torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagujících na monoterapii kortikoidy a indikovaných ke kombinované léčbě. Pokud není dosažen terapeutický účinek, léčba není dále indikována.
Specializace předepisujícího lékaře ? dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 257,93 Kč
Orientační doplatek ? 24,09 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam