SILKIS

3MCG/G UNG 30G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 31.03.2019 Lék s podobnými indikacemi Obchodní/marketingové důvody

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam