SPIRIVA

18MCG INH PLV CPS DUR 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 754,96 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 684,18 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 961,42 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Tiotropium předepisuje pneumolog u nemocných s diagnózou CHOPN od středně těžkého stadia CHOPN (stadium II), kteří dodržují zákaz kouření.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1054,85 Kč
Orientační doplatek ? 93,43 Kč
Započitatelný doplatek ? 93,43 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 93,43 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam