BUSILVEX

6MG/ML INF CNC SOL 8(2X4)X10ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 30.09.2008

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam