ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EUCREAS

50MG/1000MG TBL FLM 60 I

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 606,87 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 508,06 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 740,08 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Fixní kombinace léčivých látek metformin/vildagliptin je hrazena 1) samostatně nebo v kombinaci se sulfonylureou u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu samotného nebo metforminu v kombinaci se sulfonylureou po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, přípravek není dále hrazen. 2) jako náhrada terapie souběžně podávanými monokomponentními léčivými přípravky s obsahem metforminu a vildagliptinu. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby kombinací metformin/vildagliptin (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o volnou nebo fixní kombinaci), není kombinace metformin/vildagliptin dále hrazena. V kombinaci s inzulinem nejsou léčivé přípravky s obsahem fixní kombinace léčivých látek metformin/vildagliptin hrazeny.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 859,37 Kč
Orientační doplatek ? 119,29 Kč
Započitatelný doplatek ? 119,29 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 119,29 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam