AERIUS

5MG POR TBL DIS 60

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 30.06.2017 Lék ve stejné lékové formě v síle 2,5 mg nebo jiné lékové formě
Obnovení 25.07.2013
Zahájení 19.06.2011
Přerušení 18.02.2013 0028812, 0028816

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam