AERIUS

5MG TBL FLM 50

Kontaktní informace o Veřejně přístupné odborné informační službě (VPOIS), provozované držitelem rozhodnutí o registraci daného léku.

Název společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.
E-mail dpoc_czechslovak@merck.com
Telefon +420 233 010 111

Zpět na seznam