ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

AMMONAPS

940MG/G GRA 1X266G

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 29353,71 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 27019,35 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 31259,51 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Natrium fenylbutyrát je hrazen k léčbě hyperamonemie u pacientů s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu.
Specializace předepisujícího lékaře ? specializované pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolizmu
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 33878,66 Kč
Orientační doplatek ? 2619,15 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam