LOSEPRAZOL

40MG CPS ETD 14

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 03.09.2008 0023789
Přerušení 03.09.2008 0023789

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam